อยากทำงาน Air Traffic Control ต้องเรียนจบอะไร?

มีหลายคนถามว่า ถ้าอยากทำงานเป็น ATC ต้องเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์? ต้องจบคณะอะไร? ต้องเรียนเฉพาะทางไหม? จริงๆแล้ว มัธยม จะเรียนสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็ได้ทั้งนั้น ส่วนระดับมหาวิทยาลัย จะเรียนคณะอะไรก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้ได้เปรียบ หากได้เรียนคณะที่มีเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ก็จะค่อนข้างได้เปรียบ ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะวิทย์หรือศิลป์ “ภาษาอังกฤษ”

Read more

โอกาสมาถึงแล้ว! บ.วิทยุการบิน เปิดรับสมัครแล้ว!

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ทุกตำแหน่ง รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย  วิศวกร (ระบบริหารความปลอดภัย)  เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน  อ่านรายละเอียดในเอกสารจากทาง บ.วิทยุการบินที่นี่ ประกาศรับสมัคร ลักษณะงานตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ

Read more