The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ออนไลน์

Workshop

เวิร์คช็อปออนไลน์ Basic Knowledge of Air Traffic Control รุ่นที่ 5 เรียนวันที่ 9-10 ก.ค. นี้ เปิดรับสมัครแล้ว!

Thai Aviation Careers ภูมิใจเสนอ … “Basic Knowledge of Air Traffic Control” มาถึงรุ่นที่ 5 กันแล้ว สำหรับเวิร์คช็อปออนไลน์อาชีพด้านการบินที่หลายคนใฝ่ฝันไม่แพ้นักบิน นั่นก็คือ “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ” หรือ ATC อาชีพที่ท้าทายความรู้ความสามารถ

Read More
Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดรับพนักงาน 93 อัตรา 2-16 ส.ค. นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน รวมทั้งสิ้น 93 อัตรา วุฒิ ป.6 ตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับเรือ ผู้ชำนาญงาน คุณสมบัติ วุฒิป.6 หรือเทียบเท่า อายุ ที่อยู่ ตามเกณฑ์ที่ กฟผ.

Read More
ContentInteresting

กู้ยืมเงินทางแชทออนไลน์ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องศาลได้

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 การกู้ยืมเงินทางออนไลน์ สามารถฟ้องศาลได้ โดยใน มาตรา 7 มีหลักว่า ห้ามปฏิเสธสัญญาที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 8 มีหลักว่า กรณีที่กฎหมายกำหนดให้สัญญาต้องทำเป็นหนังสือ ถ้าทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “ให้ถือว่าได้ทำเป็นหนังสือแล้ว” และยังมีเหตุการณ์การฟ้องร้องชนะคดีกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ดังนั้น ข้อมูลการกู้ยืมเงินทาง Line

Read More