ด่วน! เปิดรับ เจ้าหน้าที่ค่าระวางสินค้าทางอากาศ Booking Air Freight เงินเดือน 25-35k

งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics บริษัท Speedmark Transportation เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ค่าระวางสินค้าทางอากาศ Booking Air Freight เงินเดือน 25,000-35,000 บาท Job Highlights – มีประสบการณ์ในสายงาน Air Freight 3-5

Read more