The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

เพิ่มโทษ

ContentNice to KnowUpdate

อัพเดท “กฎหมายจราจรใหม่” เริ่ม 5 กันยายน นี้

อัพเดทอัตราโทษตาม “กฎหมายจราจรใหม่” ปี 2565 ที่จะเริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน 2565 นี้ ข้อหา ค่าปรับ (บาท) จำคุก อื่นๆ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ไม่เกิน 5,000 – ไม่มีใบขับขี่ หรือ

Read More