The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

เฮลิคอปเตอร์

AviationCareersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์ 1 อัตรา 120,000-218,400 บาท ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน 1 อัตรา

Read More