Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1/2564 ปิดรับ 18 ตุลาคมนี้

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยMale/Female with Thai Nationalities กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

Read more