AI & Robotics Aviation Academy (PTTEP Group) เปิดรับสมัคร Drone Pilot Instructor เงินเดือน 30-60k

AI & Robotics Aviation Academy (PTTEP Group) เปิดรับสมัคร Drone Pilot Instructor ครูสอนบินโดรน และนักบินโดรนที่มีความสนใจในการสอนนักเรียน ให้โรงเรียนด้านการสอนและพัฒนานักบินโดรน ในเครือบริษัทพลังงานชั้นนำ รายละเอียดดังนี้ The Pilot (Drone) Instructor

Read more