อดิสรสงขลา เปิดรับสมัครงานสาย Maintenance

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด (Adisorn Songkhla) เปิดรับสมัครพนักงานสาย Maintenance ทำงานนอกชายฝั่ง (Offshore) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร Loading Supervisor Chief Officer Maintenance Supervisor Chief Engineer สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัครงานภาษาอังกฤษไปที่อีเมล์

Read more