The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ISS Facility Services

AviationCareers

ISS Facility Services รับสมัครตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Outsource)

รายละเอียดของงาน ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวลาปฏิบัติงาน เช้า: 07.00 – 15.00บ่าย: 15.00 – 23.00ดึก: 23.00 – 07.00เปลี่ยนกะทุกๆ 2 อาทิตย์ทำงาน 6 วัน

Read More
AviationCareers

ISS Facility Services เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดของงาน ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวลาปฏิบัติงาน  – เช้า 07.00 – 15.00– บ่าย 15.00 – 23.00– ดึก 23.00 – 07.00เปลี่ยนกะทุกๆ 2

Read More