บริษัท Manpower เปิดรับสมัคร Radio Operator

บริษัท Manpower เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Radio Operator ปฎิบัติงานบนแท่น Accommodation Barge ให้กับแท่น K1 (Mar-Oct) & K2 (May-Oct/Nov) เอกสารการสมัคร GMDSS certificate GOC certificate Certificate

Read more