มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับสมัครอาจารย์ประจำ สอนด้านภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ** หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ** งานด้านการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพื้นฐานถึงขั้นสูง ภาษาอังกฤษสำหรับงานฝ่ายต่างๆ ในธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC งานด้านอื่นๆ งานวิจัย งานโครงการ

Read more

มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ (Full-time Lecturer) รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน / สาขาวิชาการจัดการการบิน / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง / สาขาวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ / หรือระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบิน หรือการขนส่ง ความรู้-ความสามารถที่ต้องการ

Read more