The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Mixed Reality

AviationContent

Microsoft จับมือ Airbus สร้างนวัตกรรมใหม่ Mixed Reality

ไมโครซอฟ จับมือ Airbus นำเทคโนโลยี Solution แว่น HoloLens และ Mixed Reality (MR) ไปใช้งาน Airbus บอกว่า การใช้งาน HoloLens นี้จะช่วยทำให้บางกระบวนการ เช่น การทดสอบชิ้นส่วนเครื่องบินจะเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 80%

Read More