ด่วน! ESP Group เปิดรับช่างสี (painter) 10 อัตรา

บริษัท ESP Group เปิดรับสมัครช่างสี (painter) 10 อัตรา ทำงาน 4 สัปดาห์ พัก 2 สัปดาห์ สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัครงานที่ระบุไว้ในรูปไปที่อีเมล์ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 088-788-4956 สนับสนุน

Read more