The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Teo Nie Ching

ContentFin & Tech

Malaysia นำร่อง eBook ในโรงเรียน ปี 2019

เด็กมัธยมมาเลเซียจะไม่ต้องแบกหนังสือหนักๆไปเรียนที่โรงเรียนอีกต่อไป เมื่อกระทรวงศึกษาธิการจะปรับเปลี่ยนให้นักเรียนไปใช้หนังสือเรียนแบบ Digital แทน Teo Nie Ching รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเผยว่าในปี 2019 โรงเรียนมัธยมในประเทศจะเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-textbooks เธอกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะช่วยลดน้ำหนักกระเป๋าลงรวมทั้งลดความจำเป็นในการแบกตำราจำนวนมากไปโรงเรียน อย่างไรก็ตามนักเรียนก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ e-textbooks หรือใช้หนังสือแบบดั้งเดิม นอกจากนี้กระทรวงยังพัฒนา e-textbooks ให้มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้มีสีสันกว่าเดิมเพื่อทดแทนสิ่งที่น่าเบื่ออย่าง PDF ธรรมดาๆ โดยในปี 2020

Read More