อดิสรสงขลา เปิดรับ Vessel Cleaning Foreman / Mechanic / Operator / Project Engineer

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Vessel Cleaning Foreman Vessel Cleaning Operator Vessel Cleaning Mechanic Project Engineer ทำงานทั้ง Onshore / Offshore สนใจสมัคร

Read more