Offshore Lady ใครบอกสุภาพสตรีทำงานนอกชายฝั่งไม่ได้??

การทำงานนอกชายฝั่ง ความท้าทายของงานคือการจำกัดจำนวนแรงงานต่อปริมาณงานและเวลาที่จำกัด พนักงาน 1 คน พูดง่ายๆว่าต้องคุ้มค่าที่สุด ด้วยข้อจำกัดของการเดินทาง ระยะทาง สถานที่ ขนาดของพื้นที่ทำงานแล้วนั้น คำว่า Multitasking คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าคำนี้สำหรับพนักงานในอุตสาหกรรม Oil & Gas ทั่วโลก หลายคนอาจจะมองว่างานนี้ เพศชายคือเพศที่เหมาะสมที่สุด แต่หารู้ไม่ว่าสาวๆก็ลงมาทำได้

Read more