The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

AirAsia ขอพนักงาน 3 ใน 4 “LEAVE WITHOUT PAY”

ที่ประชุมบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ได้ขอความร่วมมือจากพนักงานให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา 4 เดือน

พนักงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. กลุ่มที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ และให้ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564
  2. กลุ่มพนักงานที่ปัจจุบันยังทำงานอยู่ ให้หัวหน้างานคัดเลือกพนักงานให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

ซึ่งจะเหลือพนักงานเพียง 25% ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่

โดยนายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV ระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบันจะไม่ยืดเยื้อเท่าปีที่ผ่านมา และยังคงหวังว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทกำลังมองหาช่องทางรายได้ใหม่ๆ และการตัดสินใจเช่นนี้ เพื่อที่จะรักษาพนักงานและบริษัทเอาไว้ โดยนายสันติสุข ได้กล่าวไว้ว่า

เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก เจ็บปวดและเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน แต่หากไม่มีบริษัท ก็จะไม่มีพนักงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาบริษัทไว้ และหากไม่มีพนักงานก็จะไม่มีบริษัทเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องรักษาไว้ทั้ง 2 อย่าง จึงเป็นที่มาของการลดจำนวนการทำงานลง หยุดการรับเงินไว้ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ทุกคนยังอยู่ด้วยกัน และหากสถานการณ์ดีขึ้น ยืนยันว่าจะเรียกพนักงานกลับมา แต่ในช่วงเวลานี้อยากให้หยุดทำงานเพื่อแอร์เอเชีย

และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร AAV ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ได้ถึงเดือนมีนาคม 2564 นี้ และบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขอวงเงินกู้จากธนาคาร และทำการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทภายใน 1-2 เดือนนี้ และยังไม่มีความคืบหน้าจากภาครัฐในการขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ซึ่งขณะนี้คาดว่าไม่มีหวังแล้ว


เข้ากลุ่มรับข่าว Thai Aviation Careers
ของไม่ใช้แล้ว มาลงขายกับเรา ที่ Thai Aviation Careers Online Marketplace
Thai Aviation Careers INSTAGRAM
Thai Aviation Careers TWITTER
Thai Aviation Careers YOUTUBE

NX

The NX Master!