The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationGround

Thai AirAsia รับสมัคร Ramp Agent ที่กระบี่

สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ramp Agent เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด สัญญาจ้าง 5 ปี วุฒิม.ปลาย, ปวช., ปวส., ทำงานที่สนามบินกระบี่

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

Responsibilities

 • ปฏิบัติงานขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงดูแลสัมภาระผู้โดยสารบริเวณลานจอดและสายพานกระเป๋าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นและอำนวยความสะดวกแก่ท่าอากาศยานฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อากาศยานเข้าจอดและออกเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
 • สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ ในงานปฏิบัติการลานจอด

Qualifications

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า, ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้ 
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ สามารถยกของหนักได้
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมต้องห้ามในการทำใบขออนุญาตเข้าพื้นที่การท่าอากาศยาน

For more information, please visit Thai AirAsia

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!