ฝึกงานกับ “การบินไทย” ปี 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันหมดเขตยื่นเอกสารขอฝึกงาน

31 มกราคม 2563

31 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

30 มิถุนายน 2563

30 กันยายน 2563

วันเริ่มการฝึกงาน

9 มีนาคม 2563

11 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

10 สิงหาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด

วันหมดเขตยื่น

6 มีนาคม 2563

10 เมษายน 2563

12 มิถุนายน 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อ

31 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

30 มิถุนายน 2563

30 กันยายน 2563

วันเริ่มฝึกงาน

11 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

10 สิงหาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการยื่นขอฝึกงานทั้งหมด


CPRSE Combine

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!