The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบความปลอดภัยด้านการบิน (Safety Management System – SMS)” ด่วน!

ปฏิบัติงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดดังนี้

– ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 – 45 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาความปลอดภัยการจัดการการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีประสบการณ์ด้าน ระบบความปลอดภัย หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
– มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ ความจำดี ช่างสังเกต

Scope of Work

– จัดทำแผนงานความปลอดภัยด้านการบิน
– จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง
– ดูแลและควบคุมแผนงานความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
– ควบคุมและจัดการเหตุการณ์ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงในนิรภัยการบินในขณะให้บริการ
– ติดตามข่าวสารและประสานงานด้านการข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง
– วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
– รับผิดชอบและวางแผนด้านการบริหารคุณภาพ, การบริหารความเสี่ยงในนิรภัยการบิน และ การบริหารความปลอดภัย
– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
– ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และภายนอก
– รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา
– ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัคร ติดต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่)
90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: 02-168-3301-2 ต่อ 109
มือถือ: 0928764399, 0633636115
อีเมล: [email protected]
www.thaiaviationacademy.com

NX

The NX Master!