The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContentNice to Know

ICAO กับ IATA คืออะไร และต่างกันอย่างไร?

ICAO – IATA ชื่อคล้ายๆกัน ทำหน้าที่คล้ายกันไหม?

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ICAO และ IATA คืออะไร ย่อมาจากอะไร ก่อตั้งมาเพื่ออะไร มีหน้าที่อะไร เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟัง


ICAO คือ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ “International Civil Aviation Organization” คนการบินจะเรียกกันติดปากว่า “ไอ-เค-โอ้”

ICAO เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเมื่อปี 1944 (ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2) ในยุคนั้นมีทั้งหมด 52 ประเทศเป็นสมาชิก (ซึ่งปัจจุบันมี 193 ประเทศแล้ว)

ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ ICAO เมื่อปี 1947 หรือ พ.ศ. 2490 โดยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ อนุสัญญาชิคาโก

สำนักงานใหญ่ของ ICAO ตั้งอยู่ที่เมือง Montreal ประเทศ Canada

วัตถุประสงค์ที่ก่อตั้ง ICAO ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานชำนาญพิเศษ (ทบวงการชำนัญพิเศษ) ของสหประชาชาติ ในการวางระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ

หน้าที่หลักๆของการจัดตั้งคณะกรรมการเดินอากาศระหว่างประเทศ เช่น

จัดทำเป็นข้อตกลงระหว่างนานาประเทศในการกำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท

ออกระเบียบข้อบังคับการเดินอากาศ ออกประกาศนียบัตรและการตรวจสอบเครื่องบิน

กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง

กำหนดลักษณะของท่าอากาศยาน มาตรฐานระบบสื่อสาร และวิทยุช่วยบิน

กำหนดกิจการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และข้อบังคับว่าด้วยเรื่องสุขภาพของผู้โดยสาร สินค้า พัสดุที่ขนส่งทางอากาศ

สอบสวนอุบัติเหตุของเครื่องบินที่เกิดขึ้น

หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติระหว่างรัฐผู้ทำสัญญา

ส่งเสริมความปลอดภัยในการบินสำหรับการเดินอากาศระหว่างประเทศ

ส่งเสริมศิลปะการออกแบบอากาศยานและการดำเนินการบินให้ไปสู่จุดมุ่งหมายในทางสันติ

สนองความต้องการของประชาคมของโลกในการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย สม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และถูกหลักเศรษฐกิจ

ICAO จะจัดประชุมทุกปี และแต่ละปีรัฐบาลไทยก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม

รู้หรือไม่?

ICAO มีสำนักงานในประเทศไทยด้วยนะ! โดย ICAO สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยู่ที่สวนจตุจักร ใกล้ๆกับปั๊มน้ำมัน ปตท. ทางเข้าสวนรถไฟนั่นเอง

คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน ICAO ANNEX

ATC Air Traffic Control Online Workshop
หนึ่งในเวิร์คช็อปของ Thai Aviation Careers ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ICAO โดยตรงนั้นก็คือเรื่อง Air Traffic Control ซึ่งเรื่องนี้ นับเป็นหัวข้อที่ 11 ของ ICAO Annex นั่นเอง
มาเรียนรู้เรื่องของ Air Traffic Control ไปกับเรา คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วน IATA นั้น ย่อมาจาก International Air Transport Association หรือ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ คนการบินจะเรียกกันติดปากว่า “ไอ-อา-ต้า”

IATA เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ดำเนินกิจการโดยภาคเอกชนระดับโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2488 ที่กรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง IATA คือ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ ให้มีการร่วมมือกันระหว่างสายการบินสมาชิก ส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง โดยมีหน้าที่หลัก เช่น

ร่างกฎระเบียบต่างๆของการขนส่งทางอากาศ

อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า

ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และประหยัด

ศึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

สนับสนุนการบินเชิงพาณิชย์

กำหนดนโยบายเรื่องบัตรโดยสารให้เป็นมาตรฐานทั้งในด้านราคา น้ำหนัก การตรวจสอบสัมภาระ การดูแลเอกสาร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ออก Tag Code ให้สายการบินทั่วโลก

สำนักงาน IATA ที่หน่วยงานการบินของไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมบ่อยที่สุด ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
ส่วนอีกเวิร์คช็อปที่มีความเกี่ยวข้องกับ IATA โดยตรงก็คือ Air Cargo Operations ซึ่งเป็นเรื่องหลักๆที่ IATA ดูแลอยู่นั่นเอง
มาเรียนรู้เรื่องของ Air Cargo Operations ไปกับเรา คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

NX

The NX Master!