ตชด. เปิดสอบ 118 อัตรา!

รายละเอียดดังนี้

สํานักงานตํารจจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบ-อกไม่น้อยกว่า 77 ชม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนด

การบรรจุและแต่งตั้ง

ดํารงตําแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุนในสังกัด บช.ตชด. และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามโดยเฉพาะ ตามหลักสูตร กอป.(ปป.) เพื่อทําหน้าที่งานดับเพลิงฯ ระยะเวลาอบรม 4 เดือน จึงได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ทําหน้าที่ดับเพลิงและได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 8,610 บาท ปวช.หรือเทียบเท่า 9,330 บาท

กำหนดการ

ประกาศรับสมัคร วันที่ 1 – 5 ส.ค. 62
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 6 – 13 ส.ค. 62
สอบข้อเขียน วันที่ 1 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ 7 ต.ค. 62

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-279-9520-34 ต่อ 51113 และ 51106

สมัครที่นี่

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!