Bangkok Airways รับสมัคร Officer-Airport Security สุโขทัย

สังกัดฝ่าย Airport ทำงานที่สนามบินสุโขทัย ส่ง Resume ไปสมัครได้ที่อีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com

รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีด้านสาขาการบิน (Aviation) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ speaking, writing, reading ได้ในระดับดี (TOEIC 550)
 • สามารถทํางานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานตามวัน-เวลาในตารางแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนของสนามบินได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทํา ปรับปรุงแก้ไขแผนการรักษาความปลอดภัยสนามบิน, แผนฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย, ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงแผนเผชิญเหตุสนานนินสุโขทัย ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในสนามบินและสาธารณะ
 • ควบคุม ตรวจสอบ วัดผล และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างของสนามบิน (Outsources)
 • จัดทำ แจกจ่าย ควบคุม เก็บรักษา ทําลายบัตรอนุญาตเข้าเขตหวงห้ามสนามบินที่ได้รับอนุมัติ และจัดทําบันทึกฐานข้อมูลบัตรอนุญาตเข้าเขตหวงห้ามสนามบิน
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย และจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการจัดและร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย ตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนควบคุมคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน

พิเศษ! สมัครเรียนพร้อมกัน 2 เวิร์คช็อป (Aircraft Load Control + Crew Resource Management)
ในราคาสุดพิเศษ เพียง 1,599 บาทเท่านั้น!

อ่านรายละเอียด COMBO COURSE ได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเวิร์คช็อป Crew Resource Management
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเวิร์คช็อป Aircraft Load Control

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!