Thai Smile รับสมัครตำแหน่ง Passenger Service และ GSE Operator ประจำท่าอากาศยานนครพนม

Thai Smile รับสมัครพนักงานประจำท่าอากาศยานนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานปฏิบัติการลานจอด (GSE Operator)

2. Passenger Service (พนักงานบริการผู้โดยสาร)

กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานที่ท่าอากาศยานนครพนมในวันที่ 19-20 ตุลาคม 63 เวลา 09.30-15.00น.

ข้อมูลเอกสารสมัครงานมีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ฒิการศึกษา
  4. ใบผ่านงาน
  5. ใบขับขี่รถยนต์
  6. เอกสารทางทหาร

สัมภาษณ์คัดเลือกและทดสอบขับรถเกียร์ธรรมดา พร้อมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน

ในส่วนของตำแหน่ง​ Passenger​ Service Agent ทำการสัมภาษณ์ที่กรุงเทพ ฯ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครผ่านอีเมลได้ที่ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-590-0237
ID Line: 088 – 088 – 0704 / 088 – 088 – 0716 / 088 – 088 – 0729
www. airserve.co.th

NX

The NX Master!