บริษัท AirServe รับสมัครตำแหน่ง Passenger Service และ GSE Operator ประจำท่าอากาศยานน่านนคร

บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด ภายใต้สิทธิ์ของสายการบิน บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ รับสมัครพนักงานประจำท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ในตำแหน่งดังนี้

  1. Passenger Service (พนักงานบริการผู้โดยสาร)
  2. พนักงานปฎิบัติการลานจอด (GSE Operator)

กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานที่สนามบินน่านนครในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

ข้อมูลเอกสารสมัครงานดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. วุฒิการศึกษา
  4. ใบผ่านงาน
  5. ใบขับขี่รถยนต์
  6. เอกสารทางทหาร
  7. หน้าสมุดธนาคาร กสิกรไทย
  8. ใบรับรองตรวจสุขภาพ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครผ่านอีเมลได้ที่ [email protected]

** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-590-0237
ID Line: 088 – 088 – 0704 / 088 – 088 – 0716 / 088 – 088 – 0729
www. airserve.co.th

NX

The NX Master!