The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInteresting

AOT AVSEC ดอนเมือง เปิดรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427-640 บาทขึ้นไป

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427-640.50 บาทขึ้นไป ทำงานที่สนามบินดอนเมือง (ทำงานผลัดละ 8-12 ชั่วโมง)

Airlines Schedule Planning & Operations Control รุ่นที่ 2 เวิร์คช็อปที่จะทำให้คุณรู้ว่า "สายการบิน" มีวิธีจัดการเที่ยวบินอย่างไร? Online Course Workshop
สายการบินจัดการตารางเที่ยวบินยังไง? กรณีเครื่องบินเสียจะหมุนเครื่องมาเปลี่ยนให้เสียเวลาน้อยที่สุดอย่างไร? ห้ามพลาดเวิร์คช็อปนี้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-57 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

สวัสดิการ

 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี ตามกฎหมายกำหนด
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
 • ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
 • ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ใบ
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ใบ
 • รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (หน้าตรงสุภาพ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ท่าอากาศยานดอนเมือง ติดต่อ คุณปุณยนุช โทร. 080-062-4362
 • สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณวัฒนชัย โทร. 063-209-6483
 • คุณวุฒิพงษ์ โทร. 062-596-9114
 • คุณวัศพล โทร. 062-595-9976

ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล์ [email protected]

NX

The NX Master!