The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA เปิดรับพนักงาน 10 ตำแหน่ง ที่ภูเก็ต 10-19 พ.ย. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบิน ภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

TOEIC Fast Track รุ่นที่ 3
อยากทำงานด้านการบิน ถ้ามีคะแนน TOEIC สูงๆ จะได้เปรียบไม่ใช่น้อย มาอัพคะแนน TOEIC กัน คลิกที่รูปได้เลย

ตําแหน่งที่รับสมัคร

 1. หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor)
 2. เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
 3. พนักงานบริการผู้โดยสาร (Porter)
 4. หัวหน้าส่วนบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment Supervisor)
 5. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)
 6. หัวหน้าส่วนคัดแยกสัมภาระ (Sorting Supervisor)
 7. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
 8. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster)
 9. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
 10. พนักงานทําความสะอาดเครื่องบิน (Cleaner)
Airlines Schedule Planning and Operations Control รุ่นที่ 1 เวิร์คช็อปจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom
เป็นอาชีพด้านการบินที่น่าสนใจไม่น้อย ถ้าอยากรู้ว่าสายการบินจัดตารางเที่ยวบินยังไง มาเรียนรู้ไปด้วยกัน

คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
บำรุงสายตา ด้วย Sharisma
ทำงานหนัก อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริม ยิ่งถ้ามีตัวช่วยที่สุดยอดอย่างสารสกัด Telos95 ที่ช่วยชะลอวัย เสริมความทนทานก็จะดีไม่น้อย

คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ ดาวน์โหลดที่นี่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว – 2 ใบ
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 5. สําเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 6. สําเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 – 1 ฉบับ
 7. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 8. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 9. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2564

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 (09.00 – 16.00 น.)

ทำงานหนัก อย่าลืมดูแลสายตากันบ้าง กับสุดยอดวิตามินแนะนำ 10 ยี่ห้อ ชอบแบบไหน จัดเลย!

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของงานแต่ละตำแหน่ง

NX

The NX Master!