The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA “ดอนเมือง” เปิดรับ Loader/Sorter/Ground Services Equipment Operator

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในตำแหน่งต่อไปนี้

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง ราชการ รัฐวิสาหกิจ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 4. ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

Ceilo Cielo'rganic ทรีตเม้นท์บำรุงผมที่อุดดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
 2. อายุ 20 – 40 ปี
 3. วุฒิการศึกษามัธยมตอนต้น
 4. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สัมภาระที่ติดสติกเกอร์ (FRAGILE, HEAVY), ลูกศร (Orientation Label) หรือสัมภาระที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้ใช้ความระมัดระวัง ในการ ONLOAD-OFFLOAD และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับการฝึกอบรม
 2. ปฏิบัติหน้าที่ให้สัญญาณปลายปีกกับอากาศยาน (Wing Walker)

พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
 2. อายุ 20 – 40 ปี
 3. วุฒิการศึกษามัธยมตอนต้น
 4. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับใส่สัมภาระของผู้โดยสารทั้ง Container, Cart ให้ครบตามจํานวนที่กําหนด
 2. ดําเนินการ Onload – Offload สัมภาระของผู้โดยสาร
 3. คัดแยก จําแนกชนิดของสัมภาระของผู้โดยสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กําหนด

พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
 2. อายุ 21 – 40 ปี (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1)
 3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ถ้ามีประสบการณ์การขับอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Pick up, Van, Tractor, Conveyor, Belt)
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภาคพื้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ภาคพื้นให้เหมาะสมตามแผนงาน

Sharisma
Hello Diaper ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ ดาวน์โหลดที่นี่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 4. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***


กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2565

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 และ 095-372-9827 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.


สนับสนุน The NX Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • หาซื้อ-ลงขาย กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers

NX

The NX Master!