The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับพนักงาน 20 ตำแหน่ง เริ่มรับ 24 พ.ย. นี้

งานการบิน งานสนามบิน งานมาใหม่ สมัครงาน

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนงานบริการภาคพื้น สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

อัพคะแนน เพิ่มคะแนน TOEIC ไปกับเรา คอร์ส TOEIC Fast Track โดย Thai Aviation Careers
อยากทำงานด้านการบิน ถ้ามีคะแนน TOEIC สูงๆ จะได้เปรียบไม่ใช่น้อย มาอัพคะแนน TOEIC กัน คลิกที่รูปได้เลย

ตําแหน่งที่รับสมัคร

ส่วนงานบริการภาคพื้นท่าอากาศยาน

 1. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
 2. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
 3. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster)
 4. พนักงานทําความสะอาดเครื่องบิน (Cleaner)
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
 6. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)
 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
 8. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent)
 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operation Control Agent)
 10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน (Flight Operations Officer)
 11. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)
 12. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Mechanic)
 13. เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Maintenance Supply)

ส่วนงานคลังสินค้า

 1. พนักงานควบคุมจัดระวางบรรทุกสินค้า (Warehouse Leader)
 2. พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้า (Loader)
 3. หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร (Acceptance & Document Supervisor)
 4. พนักงานผู้ชำนาญการ (Specialist)
 5. พนักงานรับสินค้าและจัดเอกสาร (Agent)
 6. พนักงานจัดเตรียมตู้และแผ่น (ULD Loader)
 7. พนักงานธุรการและจัดเก็บรายได้ (Staff & Cashier)
Airlines Schedule Planning and Operations Control รุ่นที่ 1 เวิร์คช็อปจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom
เป็นอาชีพด้านการบินที่น่าสนใจไม่น้อย ถ้าอยากรู้ว่าสายการบินจัดตารางเที่ยวบินยังไง มาเรียนรู้ไปด้วยกัน

คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
บำรุงสายตา ด้วย Sharisma
ทำงานหนัก อย่าลืมดูแลสุขภาพ ยิ่งถ้ามีตัวช่วยอย่างสารสกัด Telos95 ที่ช่วยชะลอวัย เสริมความทนทานก็จะดีไม่น้อย
ให้ Sharisma ช่วยดูแลคุณ คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ ดาวน์โหลดที่นี่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 4. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

มาดูแลดวงตากันเถอะ กับ 10 วิตามินบำรุงสายตาแนะนำ
ทำงานหนัก อย่าลืมดูแลสายตากันบ้าง กับสุดยอดวิตามินแนะนำ 10 ยี่ห้อ ชอบแบบไหน จัดเลย!

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 (09.00 – 16.00 น.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของงานแต่ละตำแหน่ง

NX

The NX Master!