The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Content

เช็คด่วน ธนาคารในห้าง ปิดสงกรานต์ 2565

ธนาคารที่ปิดให้บริการในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2565 นี้ มีธนาคารไหนและวันไหนบ้าง

ธนาคารปิดเปิด
กรุงเทพ13 เมษายน14 เมษายน
CIMB ไทย13 เมษายน14 เมษายน
ไทยพาณิชย์13-14 เมษายน15 เมษายน
กรุงไทย14 เมษายน15 เมษายน
Land and House13 เมษายน14 เมษายน
กสิกรไทย13-14 เมษายน15 เมษายน
TMB ธนชาต (ttb)13 เมษายน14 เมษายน
กรุงศรีอยุธยา13-14 เมษายน15 เมษายน
เกียรตินาคินภัทร13 เมษายน14 เมษายน

「 เผื่อสนใจ 」

ธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างหยุดวันที่ 13 เม.ย. เปิดให้บริการวันที่ 14 เม.ย.

ธนาคารกรุงเทพ

 • จัดเงินสดสำรองไว้ให้บริการ 35,000 ล้านบาท ผ่านตู้ ATM และบริการอัตโนมัติอื่นๆ ทั่วประเทศ
 • ปิดให้บริการวันที่ 13 เมษายน สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง (ยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด)

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • จัดเงินสดสำรองไว้ให้บริการ 8,770 ล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินผ่านตู้ ATM และของสาขาทั่วประเทศในช่วงสงกรานต์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • จัดเงินสดสำรอง 45,000 ล้านบาท
  – กรุงเทพฯ 18,000 ล้านบาท / ต่างจังหวัด 27,000 ล้านบาท (รวม 45,000 ล้านบาท)
  – แยกเป็น ATM 30,000 ล้านบาท / สาขา 15,000 ล้านบาท (รวม 45,000 ล้านบาท)
เวิร์คช็อป Aircraft Load Control สอนโดยวิทยากรจาก AOTGA

ธนาคารกสิกรไทย

 • จัดเงินสดสำรอง 27,800 ล้านบาท
  – สำรองเงินสดช่องทางสาขาในกรุงเทพ 3,600 ล้านบาท / ต่างจังหวัด 5,100 ล้านบาท
  – สำรองเงินสดตู้ ATM 19,100 ล้านบาท

NX

The NX Master!