เช็คด่วน ธนาคารในห้าง ปิดสงกรานต์ 2565

ธนาคารที่ปิดให้บริการในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2565 นี้ มีธนาคารไหนและวันไหนบ้าง

ธนาคารปิดเปิด
กรุงเทพ13 เมษายน14 เมษายน
CIMB ไทย13 เมษายน14 เมษายน
ไทยพาณิชย์13-14 เมษายน15 เมษายน
กรุงไทย14 เมษายน15 เมษายน
Land and House13 เมษายน14 เมษายน
กสิกรไทย13-14 เมษายน15 เมษายน
TMB ธนชาต (ttb)13 เมษายน14 เมษายน
กรุงศรีอยุธยา13-14 เมษายน15 เมษายน
เกียรตินาคินภัทร13 เมษายน14 เมษายน

「 เผื่อสนใจ 」

ธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างหยุดวันที่ 13 เม.ย. เปิดให้บริการวันที่ 14 เม.ย.

ธนาคารกรุงเทพ

 • จัดเงินสดสำรองไว้ให้บริการ 35,000 ล้านบาท ผ่านตู้ ATM และบริการอัตโนมัติอื่นๆ ทั่วประเทศ
 • ปิดให้บริการวันที่ 13 เมษายน สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง (ยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด)

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • จัดเงินสดสำรองไว้ให้บริการ 8,770 ล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินผ่านตู้ ATM และของสาขาทั่วประเทศในช่วงสงกรานต์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • จัดเงินสดสำรอง 45,000 ล้านบาท
  – กรุงเทพฯ 18,000 ล้านบาท / ต่างจังหวัด 27,000 ล้านบาท (รวม 45,000 ล้านบาท)
  – แยกเป็น ATM 30,000 ล้านบาท / สาขา 15,000 ล้านบาท (รวม 45,000 ล้านบาท)
เวิร์คช็อป Aircraft Load Control สอนโดยวิทยากรจาก AOTGA

ธนาคารกสิกรไทย

 • จัดเงินสดสำรอง 27,800 ล้านบาท
  – สำรองเงินสดช่องทางสาขาในกรุงเทพ 3,600 ล้านบาท / ต่างจังหวัด 5,100 ล้านบาท
  – สำรองเงินสดตู้ ATM 19,100 ล้านบาท

NX

The NX Master!