The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Content

สงกรานต์ เมษายน ปี 65 หยุดกี่วัน? วันไหนบ้าง? เช็คเลย!

เมษายน – สงกรานต์ มีวันหยุดวันไหนบ้าง?์ ดังนี้

วันที่วัน
พุธที่ 6 เมษายนวันจักรี (วันหยุดราชการ)
พุธที่ 13 เมษายนวันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (วันหยุดราชการ)
พฤหัสบดีที่ 14 เมษายนวันสงกรานต์ / วันครอบครัว (วันหยุดราชการ)
ศุกร์ที่ 15 เมษายนวันสงกรานต์ (วันหยุดราชการ)
เวิร์คช็อป Aircraft Load Control สอนโดยวิทยากรจาก AOTGA

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศมาตรการช่วงสงกรานต์ เกี่ยวกับสถานที่ กิจกรรม ที่สามารถทำได้เป็นกรณีๆไป โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • จัดงานสงกรานต์ได้ตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี
  • จัดงานไม่เกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน
  • จัดงานเกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักอนามัย ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน
  • พื้นที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น แสดงผลการฉีดวัคซีน มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก
  • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
  • ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ
  • ควบคุมจำนวนคน จำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน แสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่ราชการกำหนด
  • ยกเว้นครอบครัว จัดงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

NX

The NX Master!