เปิดรับ Technician ประจำ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ภายใต้สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician) รายละเอียดดังนี้

เวิร์คช็อปออนไลน์ "Basic Knowledge of Air Traffic Control" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว!
อยากรู้ว่า ATC ต้องรู้อะไรบ้าง? ทำงานยังไง? มาเข้าเวิร์คช็อปนี้กับเรา คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

ลักษณะงาน

  • ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ งานไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆให้เป็นไปตามแบบแผน และรายละเอียดที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จะได้ดูแลในส่วนของ Flight Simulator

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องมีพื้นฐานระบบ IT
  • มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม
  • มีความรับผิดชอบสูง

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถส่งเอกสารสมัครไปได้ที่อีเมล์ [email protected]

lml Clothing Shop
Collection ใหม่ เสื้อยืด Pre-Order สุดเท่ กดสั่งซื้อได้ที่รูป

NX

The NX Master!