The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

อ่านด่วน! วิธียกเลิก-ขอเงินคืนตั๋วเครื่องบิน Thai AirAsia

จากการประกาศงดบินชั่วคราวของเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดของ Thai AirAsia ย้ำว่าเฉพาะของ “Thai AirAsia” เท่านั้น ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายนนี้ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการยกเลิกตั๋วและขอเงินคืน มาดูวิธีกัน

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้ดังนี้

  1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ
  2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ 
  3. การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับข้อเสนอทางเลือกก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้อง  

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA (ระบบจัดการของทางแอร์เอเชีย) ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ติดตามข่าวสารต่างๆ จาก Thai AirAsia เพิ่มเติมที่
Twitter: https://twitter.com/AirAsia_Thai
Facebook: www.facebook.com/AirAsiaThailand/

หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) และสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง ‘สถานะเที่ยวบิน’ บนเว็บไซต์ airasia.com

ดูวิธียกเลิก & ขอเงินคืนเที่ยวบินของ Thai AirAsia X ที่คลิปด้านล่าง


NX

The NX Master!