The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ปิดรับสมัคร 27 มีนาคมนี้

***ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จะเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น ***

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) มีความประสงค์จะรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบัญชี ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 93 อัตรา ตามประกาศรับสมัคร 2 ฉบับ ดังนี้

ประกาศเลขที่ 958 จำนวน 38 อัตรา ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง – 21 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) – 14 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี – 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2533 – 28 มีนาคม 2545) และ
– ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟน.1 ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2560)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเลขที่ 958


ประกาศเลขที่ 959 จำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง – 19 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) – 36 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– จากบุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2533 – 28 มีนาคม 2545)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเลขที่ 959


การรับสมัครงาน

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารการรับสมัครด้วยตนเองที่

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมด้วยช่วยกัน! ขอเชิญชวนพี่น้องชาวการบินทุกท่านลงทะเบียนกับเรา Thai Aviation Careers
ร่วมด้วยช่วยกัน! ขอเชิญชวนพี่น้องชาวการบินทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Coronavirus จนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้าง มาลงทะเบียนว่างงานกับเรา คลิกที่รูปได้เลย

NX

The NX Master!