Thai Aviation Careers และ ม.เกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ คุณสุทธิพงษ์ วงศนันท์ และคุณวรภส เอกบุตร ผู้ก่อตั้งเพจ Thai Aviation Careers ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ Thai Aviation Careers โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้

ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันส่งเสริมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวอาชีพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเรื่องอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ

ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก

“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำความร่วมมือ กับทางมหาวิทยาลัยเกริกในครั้งนี้ เชื่อมั่นเหลือเกินว่า มหาวิทยาลัยเกริก ณ วันนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นอย่างมาก แนวคิดของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาจีน ที่เรียนกับเจ้าของภาษา”

คุณสุทธิพงษ์ วงศนันท์ กล่าว

รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณอาจารย์กระแส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้ให้เกียรติ และให้โอกาสเพจการบินเล็กๆแห่งนี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่วงการการบินในอนาคตอันใกล้

คุณวรภส เอกบุตร กล่าว

ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก

ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการ ที่จะช่วยสร้างและยกระดับบุคลากรทางด้านการบินให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการบิน สายการบินและการบริการทางด้านการบินอื่นๆต่อไป

NX

The NX Master!