The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

Thai Aviation Careers และ ม.เกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ คุณสุทธิพงษ์ วงศนันท์ และคุณวรภส เอกบุตร ผู้ก่อตั้งเพจ Thai Aviation Careers ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ Thai Aviation Careers โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้

ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันส่งเสริมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวอาชีพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเรื่องอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ

ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก

“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำความร่วมมือ กับทางมหาวิทยาลัยเกริกในครั้งนี้ เชื่อมั่นเหลือเกินว่า มหาวิทยาลัยเกริก ณ วันนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นอย่างมาก แนวคิดของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาจีน ที่เรียนกับเจ้าของภาษา”

คุณสุทธิพงษ์ วงศนันท์ กล่าว

รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณอาจารย์กระแส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้ให้เกียรติ และให้โอกาสเพจการบินเล็กๆแห่งนี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่วงการการบินในอนาคตอันใกล้

คุณวรภส เอกบุตร กล่าว

ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกริก

ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการ ที่จะช่วยสร้างและยกระดับบุคลากรทางด้านการบินให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการบิน สายการบินและการบริการทางด้านการบินอื่นๆต่อไป

NX

The NX Master!