The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersLogistics

NAMYONG Logistics เปิดรับ Customer Service สำหรับ Sea-Air Freight, Shipping

Customer Service – Air/Sea Freight

เงินเดือน – ตามแต่ตกลง

Responsibility

 • ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า และ คีย์ข้อมูลสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก ทางเรือและอากาศ
 • ติดต่อประสานงานการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ทางเรือและอากาศ
 • ประสานงานกับสายเรือ, สายการบิน, ตัวแทน และ Agent
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ
 • ติดตามการจัดส่ง P.O.D. และแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
 • ติดต่อบริษัทขนส่ง/รถขนถ่ายร่วม สำนักงานต่างประเทศ เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้อง/ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อกำหนดของลูกค้ากับข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท
 • เรียนรู้และคอยอัพเดท เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆของการขนส่ง เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทและลูกค้า

Qualification

 • อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Customer Service มาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ในธุรกิจ Freight หรือShippingหากมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบรับรองผู้ชำนาญการ หรือ ตัวแทนออกของจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งการฟังพูดอ่านเขียน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Freight Forwarder อย่างน้อย 2 ปี
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี

Customer Service – Shipping

เงินเดือน – ตามแต่ตกลง

Responsibility

 • ดูแลติดต่อประสานงานลูกค้าทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ อัพเดท Shipment status ประสานงานการเคลียร์สินค้า
 • รับเอกสารจากทางลูกค้าหรือสายเรือตรวจสอบข้อมูลกับทางสายเรือ Enter เอกสารกับสายเรือ
 • รับเอกสารจากทางลูกค้าหรือสายการบินตรวจสอบข้อมูลกับทางสายการบิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเคลียร์พิธีการศุลกากรทั้งหมด
 • ยิงใบขนขาเข้า-ขาออกแจ้งยอดภาษีให้ลูกค้ายืนยันและติดตามการจ่ายเงินคืนค่าภาษีที่ได้มีการทดรองจ่าย
 • ทำเบิกค่าแลก D/O มัดจำตู้ค่าภาระท่าค่าเดมและค่าล้างตู้ติดตามมัดจำตู้
 • เปิดจ๊อบในระบบตั้งค่าใช้จ่าย
 • เตรียมเอกสารแลก D/O , เอกสารในการตรวจปล่อย, จองรถไปส่งสินค้า
 • ประสานงาน shipping ดำเนินการตรวจปล่อยหรือโหลดสินค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ส่งเอกสารขอฟอร์มและขอต้นทุนส่งเอกสารฟอร์มไปต่างประเทศ ฯลฯ
 • กำกับดูแลควบคุมและสนับสนุน Customer Service Shipping Staff ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualification

 • อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Customer Service มาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ในธุรกิจ Freight หรือShippingหากมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบรับรองผู้ชำนาญการ หรือ ตัวแทนออกของจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งการฟังพูดอ่านเขียน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

Namyong Logistics is a subsidiary of NAMYONG GROUP, which has counted in well-known transportation and logistics expert for a long time. 

NAMYONG GROUP is a ship agent of COSCO Thailand, has RO-RO terminal in Laemchabang, and provides various services including customs clearance service, logistics management, container depot, warehouse management.  

Nowadays, we foresee the vision of the development trend in logistics in the future. Our businesses run alongside Thailand’s logistics potential – to become a logistics hub in the region. NAMYONG GROUP has the intention to grow our business in the path of a new generation integrated with and accelerated by the Information Technology (IT) to move on our logistics expertise to reach the new international goals with new competitiveness and inclusive cooperation.

Our core expertise is divided into 4 business units 
– Warehousing and Logistics Fulfillments  
– Freight Forwarding  
– Transportation, Customs clearance, and Cross-border logistics  
– E-commerce

With beliefs that the above 4 core expertise can truly be integrated into one-stop service logistics, we also deliver services as fourth party’s logistics, which provide global integrated comprehensive supply chain solutions on our behalf. 

คลิกสมัครที่นี่


ใครอยากทำงานเป็น “Air Traffic Controller” ต้องไม่พลาดเวิร์คช็อปออนไลน์ของเรา

รายละเอียดของเวิร์คช็อปทั้งหมด คลิกที่รูปภาพได้เลย

ATC Air Traffic Control Online Workshop

NX

The NX Master!