The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

Nok Air ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2566

ประกาศรับสมัครฝึกงาน สายการบินนกแอร์ Nok Air สนามบินขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบิน และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง
  • มีความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความฟังความเห็นของผู้อื่น
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
บำรุงร่างกาย ผิวหน้า ให้พร้อมสำหรับสมัครงาน ต้อง Sharisma เท่านั้น

สนใจสมัคร สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อสมัครได้เลย

NX

The NX Master!