Nok Air ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2566

ประกาศรับสมัครฝึกงาน สายการบินนกแอร์ Nok Air สนามบินขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบิน และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง
  • มีความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความฟังความเห็นของผู้อื่น
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

สนใจสมัคร สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อสมัครได้เลย

NX

The NX Master!