สาย Digital Marketing ต้องไม่พลาด Nokair เปิดรับตำแหน่ง Nok Social

งานสายการบิน เปิดใหม่ สายการบิน Nokair เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Nok Social รายละเอียดงานดังนี้

บำรุงสายตา ด้วย Sharisma
ทำงานหน้าคอม ต้องดูแลสายตาดีๆ ให้ Sharisma ดูแลคุณ

Job Highlights

 • ดูแลบทความต่างๆ ใน social media
 • ติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social จัดทำรายงาน
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ
Airlines Schedule Planning and Operations Control รุ่นที่ 1 เวิร์คช็อปจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom
ทำงานสายการบิน ถ้ารู้ว่าสายการบินมีวิธีจัดเที่ยวบินยังไงก็คงจะดีไม่น้อย มาเรียนรู้ไปด้วยกัน ดูรายละเอียดที่รูป

Job Description

 • ออกแบบ วางแผน และพัฒนาสื่อ social media เป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร และภายนอกเพื่อเลืื่อกใช้งานสื่อและเทคนิคต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมต่อสินค้า บริการและสักษณะขององค์กร
 • บริหารสื่อ social media และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้้นระหว่างการใช้งาน และมีหน้าที่ในการติดตามกิรกรรม การเผยแพร่ข้อมูล การวิจัยกลุ่มผู้ใช้ และการจัด promotion
 • บริหารรูปแบบการนำเสนอสื่อรูป บทความต่างๆ ใน social media ได้แก่ Facebook, Twister, Instagram หรือสื่ออื่นๆ ที่มีความคล้ายกัน และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร และกลุ่มผู้ใช้งาน
TOEIC Fast Track รุ่นที่ 3
มาอัพเกรดคะแนน TOEIC เพื่อเตรียมตัวสมัครงานกันดีกว่า คลิกดูรายละเอียดที่รูป
 • เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสังคม social media ทำหน้าที่เป็นผู้สนทนา ผู้ตั้งคำถาม และตอบคำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน social media
 • จัดการข้อมูลของ Blog ให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้ัสึกเป็นส่วนร่วมกับองค์กร ในรูปแบบของเครือข่ายภายนอกองค์กร
 • เฝ้าติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social network และกิจกรรมที่จัด นำผลที่ได้มา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงานผลของกิจกรรมที่จัดขึ้้้น
 • ตรวจสอบประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร จากสื่อ social media และพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งขององค์กร
 • พัฒนาและปรับสื่อให้เหมาะสมตามสถานะการและความนิยมในเวลานั้นๆ
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ ที่ให้ความสนใจและใช้บริการขององค์กร

คุณสมบัติขั้นต้น

 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อย่างน้อย 2 ปี ทางด้าน สื่อสังคมออนไลน์
 • การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งาน Facebook, Twister, Instagram หรืออื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

NX

The NX Master!