The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareersInterestingOffice

สาย Digital Marketing ต้องไม่พลาด Nok Air รับสมัคร Nok Social

งานสายการบิน เปิดใหม่ สายการบิน Nokair เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Nok Social รายละเอียดงานดังนี้

บำรุงสายตา ด้วย Sharisma
ทำงานหน้าคอม ต้องดูแลสายตาดีๆ ให้ Sharisma ดูแลคุณ

Job Highlights

 • ดูแลบทความต่างๆ ใน social media
 • ติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social จัดทำรายงาน
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ
Airlines Schedule Planning and Operations Control รุ่นที่ 1 เวิร์คช็อปจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom
ทำงานสายการบิน ถ้ารู้ว่าสายการบินมีวิธีจัดเที่ยวบินยังไงก็คงจะดีไม่น้อย มาเรียนรู้ไปด้วยกัน ดูรายละเอียดที่รูป

Job Description

 • ออกแบบ วางแผน และพัฒนาสื่อ social media เป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร และภายนอกเพื่อเลืื่อกใช้งานสื่อและเทคนิคต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมต่อสินค้า บริการและสักษณะขององค์กร
 • บริหารสื่อ social media และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้้นระหว่างการใช้งาน และมีหน้าที่ในการติดตามกิรกรรม การเผยแพร่ข้อมูล การวิจัยกลุ่มผู้ใช้ และการจัด promotion
 • บริหารรูปแบบการนำเสนอสื่อรูป บทความต่างๆ ใน social media ได้แก่ Facebook, Twister, Instagram หรือสื่ออื่นๆ ที่มีความคล้ายกัน และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร และกลุ่มผู้ใช้งาน
TOEIC Fast Track รุ่นที่ 3
มาอัพเกรดคะแนน TOEIC เพื่อเตรียมตัวสมัครงานกันดีกว่า คลิกดูรายละเอียดที่รูป
 • เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสังคม social media ทำหน้าที่เป็นผู้สนทนา ผู้ตั้งคำถาม และตอบคำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน social media
 • จัดการข้อมูลของ Blog ให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้ัสึกเป็นส่วนร่วมกับองค์กร ในรูปแบบของเครือข่ายภายนอกองค์กร
 • เฝ้าติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social network และกิจกรรมที่จัด นำผลที่ได้มา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงานผลของกิจกรรมที่จัดขึ้้้น
 • ตรวจสอบประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร จากสื่อ social media และพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งขององค์กร
 • พัฒนาและปรับสื่อให้เหมาะสมตามสถานะการและความนิยมในเวลานั้นๆ
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ ที่ให้ความสนใจและใช้บริการขององค์กร

คุณสมบัติขั้นต้น

 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อย่างน้อย 2 ปี ทางด้าน สื่อสังคมออนไลน์
 • การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งาน Facebook, Twister, Instagram หรืออื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

NX

The NX Master!