The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Nordwind Airlines รับสมัครตำแหน่ง Mechanic Assistant (ผู้ช่วยช่างเทคนิคอากาศยาน) ปิดรับ 10 ก.พ. นี้

รายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคในการให้บริการอากาศยาน คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและขับรถ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถขับรถยนต์ได้ดี (จำเป็น)
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
  • ปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล [email protected]
ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท นอร์ดวินด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
โทร 02-1342770 , 085-661 6836


การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตด้วยวิธี CPR รุ่นที่ 8 จัดโดย Thai Aviation Careers

NX

The NX Master!