Pattaya Aviation รับสมัคร Ramp Supervisor สนามบินภูเก็ต

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ramp Supervisor ประจำสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

รูปแบบ: งานประจำ
เวลาทํางาน: สามารถทํางานเป็นกะได้
เพศ: ชาย
อายุ: 21-45 ปี
วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์: ผ่านงานตำแหน่งหัวหน้าด้านงานบริการลานจอด โดยต้องปฏิบัติในหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนมอบหมายหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับตําแหน่งและความสามารถ
 • ดูแลควบคุมการทํางานให้เป็นไปตาม OPM และถูกระเบียบตามที่ส่วนงานของท่าอากาศยานกําหนด
 • คอยตรวจสอบและรายงานการทํางานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย สามารถทําหน้าที่แทนในตําแหน่งที่ขาดในกรณีที่พนักงานไม่เพียงพอ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการอ่านและเขียนได้ระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน บุคลิกภาพดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีภายใต้แรงกดดัน
 • ละเอียดรอบคอม มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
 • หากสามารถขับรถดันอากาศยานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

สวัสดิการ

 • ค่าครองชีพ
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าทํางานล่วงเวลา (OT)
 • ตรวจสุขภาพประจําปี
 • ประกันสังคม

ขั้นตอนการสมัคร

1. “สมัครออนไลน์”

 1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. กรอกข้อมูล แล้ว scan ใบสมัคร + เอกสารประกอบการสมัครงานตามรูปด้านบน (scan ทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf)
 3. ส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] หัวข้ออีเมล์ “สมัครงาน (ตำแหน่ง Ramp Driver – Bus ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ) ชื่อ-นามสกุล”

2. “สมัครด้วยตนเอง”

สมัครด้วยตนเองได้ที่ “บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโมออฟฟิศพาร์ค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 และ 14.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการ สมัครงาน

3. “สมัครด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานภูเก็ต”

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ “บริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สถานีภูเก็ต) เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-892-6530
** ในกรณีที่ผู้สมัครมาสมัครงานด้วยตัวเอง ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานีภูเก็ต โทร 095-892-6530 ตั้งแต่เวลา 10.00–18.00 จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 095-252-1643 หรือ 02–288–0826 ตั้งแต่เวลา 9.00–13.00 น. และ 14.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
อีเมล์ [email protected]
Facebook Fanpage Pattaya Aviation


การเรียกสัมภาษณ์และการประกาศผล ทางบริษัทจะทําการส่งอีเมล์ และโทรแจ้งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้
** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา **

** จะปิดรับสมัครเมื่อบริษัทฯ ได้คนครบตามจํานวนที่ต้องการ **


อ้างอิง: Pattaya Aviation Group

NX

The NX Master!