The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Pattaya Aviation รับสมัคร Ramp Supervisor สนามบินภูเก็ต

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ramp Supervisor ประจำสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

รูปแบบ: งานประจำ
เวลาทํางาน: สามารถทํางานเป็นกะได้
เพศ: ชาย
อายุ: 21-45 ปี
วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์: ผ่านงานตำแหน่งหัวหน้าด้านงานบริการลานจอด โดยต้องปฏิบัติในหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนมอบหมายหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับตําแหน่งและความสามารถ
 • ดูแลควบคุมการทํางานให้เป็นไปตาม OPM และถูกระเบียบตามที่ส่วนงานของท่าอากาศยานกําหนด
 • คอยตรวจสอบและรายงานการทํางานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย สามารถทําหน้าที่แทนในตําแหน่งที่ขาดในกรณีที่พนักงานไม่เพียงพอ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการอ่านและเขียนได้ระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน บุคลิกภาพดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีภายใต้แรงกดดัน
 • ละเอียดรอบคอม มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
 • หากสามารถขับรถดันอากาศยานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

สวัสดิการ

 • ค่าครองชีพ
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าทํางานล่วงเวลา (OT)
 • ตรวจสุขภาพประจําปี
 • ประกันสังคม

ขั้นตอนการสมัคร

1. “สมัครออนไลน์”

 1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. กรอกข้อมูล แล้ว scan ใบสมัคร + เอกสารประกอบการสมัครงานตามรูปด้านบน (scan ทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf)
 3. ส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] หัวข้ออีเมล์ “สมัครงาน (ตำแหน่ง Ramp Driver – Bus ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ) ชื่อ-นามสกุล”

2. “สมัครด้วยตนเอง”

สมัครด้วยตนเองได้ที่ “บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโมออฟฟิศพาร์ค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 และ 14.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการ สมัครงาน

3. “สมัครด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานภูเก็ต”

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ “บริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สถานีภูเก็ต) เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-892-6530
** ในกรณีที่ผู้สมัครมาสมัครงานด้วยตัวเอง ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานีภูเก็ต โทร 095-892-6530 ตั้งแต่เวลา 10.00–18.00 จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 095-252-1643 หรือ 02–288–0826 ตั้งแต่เวลา 9.00–13.00 น. และ 14.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
อีเมล์ [email protected]
Facebook Fanpage Pattaya Aviation


การเรียกสัมภาษณ์และการประกาศผล ทางบริษัทจะทําการส่งอีเมล์ และโทรแจ้งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้
** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา **

** จะปิดรับสมัครเมื่อบริษัทฯ ได้คนครบตามจํานวนที่ต้องการ **


อ้างอิง: Pattaya Aviation Group

NX

The NX Master!