รับอย่างเยอะ 915 อัตรา! ตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร

เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม และ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร และสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 465 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562

– รอง สว.(ทนท.ประมลผล) จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว.(ทนท.บริการการศึกษา) จำนวน 5 อัตรา
– รอง สว.(ทนท.ตรวจสอบภายใน) จำนวน 20 อัตรา
– รอง สว.(ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบัญชี) จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติ

– บุคคลภายนอก ชาย/หญิง
– วุฒิการศึกษา ปริญญาสาขาต่างๆ ตามที่กำหนด
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบ-อกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 157 ซม และคุณสมบัติอื่นตามกำหนด

กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน

– รอง สว.(ปฏิบัติงานด้านการเงิน) จำนวน 50 อัตรา
– รอง สว.(ปฏิบัติงานด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล จำนวน 20 อัตรา
– รอง สว.(ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 220 อัตรา
– กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)
– รอง สว.(ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 อัตรา

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)

– รอง สว.(ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 อัตรา


2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม

– ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) จำนวน 350 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) จำนวน 100 อัตรา

อ่านประกาศที่นี่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 450 อัตรา ประจำปี 2562

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!