รับอย่างเยอะ 915 อัตรา! ตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร

เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม และ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร และสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 465

Read more