The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Ground Support Equipment Operator

CareersAviation

Pattaya Aviation ท่าอากาศยานตรัง รับสมัครงานจำนวนมาก

Pattaya Aviation ประจำท่าอากาศยานตรัง เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – Admin – Air Ticket Agent – Ramp Supervisor – Load Control Agent

Read More
AviationCareers

Pattaya Aviation รับสมัครตำแหน่ง Ground Support Equipment Operator จำนวนมาก

บริษัท Pattaya Aviation เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ground Support Equipment Operator ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant

Read More