NAMYONG Logistics เปิดรับ Customer Service สำหรับ Sea-Air Freight, Shipping

Customer Service – Air/Sea Freight เงินเดือน – ตามแต่ตกลง Responsibility ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า และ คีย์ข้อมูลสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก ทางเรือและอากาศ ติดต่อประสานงานการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ทางเรือและอากาศ ประสานงานกับสายเรือ, สายการบิน, ตัวแทน และ Agent จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ ติดตามการจัดส่ง

Read more