Thai Vietjet เปิดรับ Security Guard หลากหลายสนามบิน

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบินนกแอร์ Thai Vietjet Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Security Guard กรุณาระบุสนามบินที่ต้องการสมัครใน Resume (สุวรรณภูมิ, เชียงราย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี)

Read more