Thai Vietjet เปิดรับ Security Guard (Officer/Supervisor)

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครตำแหน่ง Security Guard (Officer/Supervisor) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (ผู้สมัครต้องระบุสนามบินที่ต้องการปฏิบัติงานลงใน Resume) Officer Responsibilities

Read more

Thai Vietjet เปิดรับ Security Guard หลากหลายสนามบิน

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบินนกแอร์ Thai Vietjet Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Security Guard กรุณาระบุสนามบินที่ต้องการสมัครใน Resume (สุวรรณภูมิ, เชียงราย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี)

Read more