The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationGroundOperations & Control

Thai AirAsia รับสมัคร Ramp Agent เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด ที่ดอนเมือง

สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด (Ramp Agent) ทำงานที่สนามบินดอนเมือง สัญญาจ้าง 5 ปี

ลักษณะงาน

 • ปฏิบัติงานขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงดูแลสัมภาระผู้โดยสารบริเวณลานจอดและสายพานกระเป๋าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นและอำนวยความสะดวกแก่ท่าอากาศยานฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อากาศยานเข้าจอดและออกเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
 • สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ ในงานปฏิบัติการลานจอด
** แจ้งผู้สมัครทุกท่านทราบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด (Ramp Agent) สัญญาจ้าง 5 ปี ต้องขอเอกสารประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญหากท่านได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมีระยะเวลาในการออกเอกสาร ทางบริษัทจึงขอให้ผู้สมัครทุกท่านส่งคำขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.crd-check.com/bg/landing ขอทางระบบออนไลน์ไว้ ไม่จำเป็นต้องนำส่งในวันสัมภาษณ์

** ส่งเอกสารผลตรวจประวัติอาชญากรรม คลิกที่ > แบบฟอร์มส่งเอกสารผลตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในการสมัครงาน

ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้การสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าวกับทางบริษัท และขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทาง Email ที่สมัครงานของท่านเพื่อนัดหมายเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัคร Walk-in ณ วันสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า, ปวช., ปวส. ขึ้นไป ในสาขาใดก็ได้ 
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ สามารถยกของหนักได้
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมต้องห้ามในการทำใบขออนุญาตเข้าพื้นที่การท่าอากาศยานฯ

For more information, please visit Thai AirAsia

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!