The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationLogisticsWarehouse/Store

Thai AirAsia รับสมัคร Warehouse Agent พนักงานคลังสินค้า

สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Warehouse Agent พนักงานคลังสินค้า วุฒิม.ปลายขึ้นไป ปวช. ปวส. ทุกสาขา

Qualifications

 • ตรวจรับและตรวจสอบ และติดฉลาก label ของสินค้าหรือพัสดุให้เรียบร้อยก่อนที่จะถูกจัดส่งในนามของสายการบิน
 • จัดเตรียมและตั้งค่ารถ cart ทั้งหมดให้เป็นไปตาม PAR
 • ตรวจสอบวันหมดอายุและเงื่อนไขของสินค้าก่อนจะถูกจัดไว้บน cart ตามที่ SOPs สำหรับ In-Flight Services, QA, มาตรการ safety และ security ของสายการบินระบุ
 • ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและผลลัพธ์ให้เป็นไปตาม KPI เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ควบคุมการไหลเวียนของสต็อกผ่านคลังสินค้า ติดตามสินค้าเข้าออกอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีปริมาณ ประเภท ที่อยู่จัดส่ง หมายเลข PO วันหมดอายุของสินค้า และคุณภาพที่ยอมรับได้ก่อนจัดเก็บสินค้าเข้า ก และบันทึกสต๊อกสินค้า
 • ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคลังสินค้า ได้แก่ การรับรถเข็น การตั้งค่ารถเข็น การบรรจุรถเข็นสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย/สินค้า/เครื่องดื่ม รวมถึงการตรวจสอบสินค้าคงคลัง การขนถ่ายรถเข็น

Responsibilities

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า , ปวช. ปวส. ขึ้นไป ในสาขาใดก็ได้ 
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าทางด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ สามารถยกของหนักได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมต้องห้ามในการทำใบขออนุญาตเข้าพื้นที่การท่าอากาศยานฯ
 • สามารถทำงานเป็นกะ (ในชเช้าและค่ำ รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้

For more information, please visit Thai AirAsia

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!