สุดยอด!! รมว.คมนาคม เสนอแนวทางลดต้นทุน “TG” ด้วยการเช่าเครื่องบิน รวมทั้งนักบินและลูกเรือ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ความคืบหน้าในการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน จำนวน 38 ลำ งบประมาณ 1.56 แสนล้านบาทนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เปิดเผยว่า ตนไม่ขัดข้องในการดำเนินการจัดหาแต่ประการใด โดยได้เสนอนโยบายเบื้องต้นให้กับนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ให้ไปสรุปแนวทางและข้อมูลเปรียบเทียบมาให้ชัดเจนว่าแตกต่างกันอย่างไรในระยะยาว ทั้งแบบจัดซื้อ หรือแบบเช่ารวมบริการภายในทั้งลำ รวมถึงการเช่าทั้งเครื่องบิน นักบิน ลูกเรือ โดยต้องสอดคล้องกับฐานะการเงิน เส้นทางการบินที่จะมีการปรับปรุง

สุเมธ ดำรงชัยธรรม

โดยส่วนตัวนั้นเชื่อว่า การเช่าเครื่องบิน รวมทั้งนักบิน และลูกเรือ จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการได้ดีกว่า โดยขอให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาโดยการดูตัวอย่างจากสายการบินประเทศอื่นที่ดำเนินการในลักษณะนี้แล้วประสบความสำเร็จว่าทำอย่างไร หากไม่สอดคล้องกับแนวทางของการบินไทย ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้

การบินไทย

สำหรับแนวทางการเช่าเครื่องบิน ในลักษณะเช่าเครื่องรวมนักบินและลูกเรือนั้น ฝ่ายบริหารระดับสูงของการบินไทย จะต้องกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมาย ว่าจะขัดกับกฎหมายประกอบอาชีพของคนต่างด้าวหรือไม่ เพราะอาชีพนักบิน ลูกเรือ ต้องพิจารณาว่าจะยังเป็นอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนไทยหรือไม่ ซึ่งต้องหารือกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท./CAAT) ว่าจะขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไร โดยหากสรุปว่าการเช่าเครื่องบินรวมทั้งนักบินและลูกเรือเป็นแนวทางที่ดีกว่า การบินไทยก็สามารถให้เอกชนที่นำเครื่องบินมาจัดเช่าให้นั้น ต้องหานักบินและลูกเรือสัญชาติไทยเป็นหลัก


CPRSE Combine

NX

The NX Master!