The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCabin CrewCareers

Thai Airways เปิดรับ Cabin Crew วันที่ 17-28 มิถุนายนนี้!

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัคร ลูกเรือ Cabin Crew สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ขอ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายนนี้

การสมัคร

ผู้สนใจ ทั้งที่เคยสมัครแล้ว หรือ ผู้สมัครใหม่ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://career.thaiairways.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2567 พร้อมแนบลิงค์ VDO คลิปแนะนำตัว โดยมีข้อกำหนดในการนำเสนอ ดังนี้

 • ความยาวคลิประหว่าง 30 – 50 วินาที เท่านั้น
 • กำหนดเฟรมภาพครึ่งตัว 
 • นำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ไม่แต่งภาพหรือใส่ Effect ภาพ/เสียง 
 • Single Shot (ไม่มีการตัดต่อ) 
 • อัพโหลดใน YouTube พร้อมตั้งค่าให้เป็น Unlisted และแนบลิงค์ลงในแบบฟอร์มการสมัคร 

** VDO คลิปนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ แล้ว จะถือว่า VDO คลิปนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ หากพบว่า VDO คลิปที่ใช้ในการสมัครเคยได้รับการเผยแพร่ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับพิจารณาสรรหาคัดเลือกทันที 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย 
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตร 
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
 • อายุไม่เกิน 30 ปี โดยไม่เกิดก่อน 17 มิถุนายน 2537
 • ผู้หญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มี BMI ไม่เกิน 21 
 • ผู้ชาย  สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มี BMI ไม่เกิน 24.5 
 • สามารถเอื้อมแตะเลยเส้นความสูง 212 ซม. ด้วยเท้าเปล่าทั้งหญิงและชาย 
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี (ไม่สวมแว่นสายตา, ไม่ใส่เหล็กดัดฟัน) 
 • สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้ 25 เมตร (ไม่จำกัดท่า)
 • ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ 
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และมีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป (ศึกษาและสำรองที่นั่งการสอบ THAI-TEP ที่ Facebook Page THAI-TEP) หรือ
  – Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
  – International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ
  – Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based 510 คะแนนขึ้นไป หรือ
  – Computer-based 180 คะแนนขึ้นไป หรือ Internet-based 64 คะแนนขึ้นไป
 • ผลคะแนนภาษาที่สาม (ถ้ามี) และผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร เช่น JLPT: N3 – N1 / HSK: ≥ 4 / TOPIK: ≥ 3 / GOETHE: ≥ B1 / DELF ≥ B1 และ/หรือ DALF ≥ C1

โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะ

 • การบริการบนเครื่องบิน 
 • อาหารและเครื่องดื่ม เช่น Cooking Terms, ไวน์ 
 • การสื่อสารและมารยาทสังคม
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • First Aid
 • การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน
 • Safety & Security
 • การสื่อสารภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส 
  และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ Thai Airways Cabin Crew

NX

The NX Master!