The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringOffice

Thai Lion Air เปิดรับ 11 ตำแหน่ง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครทั้งหมด 11 ตำแหน่ง สนใจสมัคร สามารถคลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Training Planner & Coordinator ทำงานที่สนามบินดอนเมือง
เปิดรับ Training Planner & Coordinator ทำงานที่สนามบินดอนเมือง
งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Operations Control Officer ทำงานที่สนามบินดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
เปิดรับ Operations Control Officer ทำงานที่สนามบินดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Sales Officer
เปิดรับ Senior Sales Officer อายุ 25 ปีขึ้นไป
สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Software Developer Officer (PHP Developer) อายุ 22-35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี PHP
เปิดรับ Software Developer Officer (PHP Developer) อายุ 22-35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี PHP
สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) ตำแหน่ง พนักงานขนถ่ายสัมภาระ ทำงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
เปิดรับพนักงาน (ผู้พิการ) ตำแหน่ง พนักงานขนถ่ายสัมภาระ ทำงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) ตำแหน่ง พนักงานขนถ่ายสัมภาร ทำงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
เปิดรับพนักงาน (ผู้พิการ) ตำแหน่ง พนักงานขนถ่ายสัมภาร ทำงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 เปิดรับตำแหน่ง Repair Station Inspector ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป
เปิดรับตำแหน่ง Repair Station Supervisor ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป
เปิดรับตำแหน่ง Airworthiness and Engineering Control Inspector ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป
เปิดรับตำแหน่ง Airworthiness and Engineering Standards Officer ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป
เปิดรับตำแหน่ง Airworthiness and Engineering Standards Inspector ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

NX

The NX Master!